Milí hostia a návštevníci našej obce,
srdečne Vás vítam v Lábe!

Láb sa rozprestiera na juhu strednej oblasti Záhorskej nížiny v doline Močiarky osem kilometrov južne od Malaciek. Najstaršie osídlenie Lábu spadá do mladšej doby kamennej, do neolitu. Archeologické nálezy potvrdili, že už v 8. storočí tu bolo slovanské sídlisko a našli sa aj pozostatky sídliska a pohrebiska z obdobia Veľkomoravskej ríše. Osada pod názvom LOYP sa spomína v listine už v roku 1206.

 

image008

V 16. storočí Láb obývali rodiny chorvátskych kolonistov. Láb (po nemecky Laab) sa postupne vyvinul na stredne veľkú obec, ktorá mala už v roku 1720 vlastný mlyn. Obyvatelia sa venovali poľnohospodárstvu, typickým remeslom bolo rezbárstvo a výšivkárstvo. Lábska výšivka sa prejavila predovšetkým v bohatosti miestneho kroja, pre ktorý je typické bledomodré zafarbenie v kombinácii s bielou a patrí medzi najkrajšie v regióne. Od 19. stor. v obci fungovala tehelňa a píla, výrobňa trsťového pletiva, boli tu rôzne obchody, nielen potravinárske, ale aj s liečivými rastlinami..  Pri prechádzkach dedinskými uličkami návštevníkov očarí zachovalá vidiecka architektúra hlinených stavieb. K najzáujímavejším kultúrno-historickým pamiatkam patrí kostol Všetkých  svätých v centre dediny. Postavený bol v roku 1561 (na mieste pôvodného kostolíka z roku 1333, ktorý vyhorel), v rokoch 1722-1728 bol prestavaný a rozšírený, v súčasnoti sa rekonštruuje. Kaplnka sv. Vendelína – patóna stád, bola postavená v roku 1755 a nachádza sa na okraji obce vedľa hlavnej cesty smerom na Jakubov. Socha sv. Jána Nepomuckého (1732) stojí na okraji obce smerom na Zohor. Socha sv. Foriána (1732) stojí v strede dediny pri parku. V parku sa nachádza pomník Dr. Milana Rastislava Štefánika. Pamätná tabuľa Ignáca Juračku (v Lábe pôsobil v r. 1989-1899) – farára a slovenského rodoľuba sa nachádza na budove fary oproti kostolu. Na miestnom cintoríne sa nachádzajú zaujímavé rezbárkse pamiatky – drobné sochy svätcov a vyrezávané kríže z prelomu 19. a 20. storočia. V katastri obce sa nachádza Lábske jazero (dĺžka 1 km, šírka 40 až 100 m), vzniklo ak bývalé mŕtve rameno potoka Malina, má piesočnaté dno a je rajom pre rybárov. Lábske jazero je súčasťou "Náučného chodníka Nivou Moravy".

Prajem Vám zaujímavé zážitky a príjemný pobyt. Verím, že si zaľúbite našu obec na celý život!

starosta Ing. Kazimír Chmela