Koordinácia a komunikácia        

Identifikácia strategických partnerov

• BSK

NAFTA, a.s.

DEXIA banka Slovensko, a.s.

Slovenská agentúra životného prostredia

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Weinviertel, Rakúsko

Jižní Morava, Česká republikaBSK nafta

dexia sazp spu

wein JM