Zakladateľská zmluva (obrazok .JPG): stiahnúť

Zakladateľská listina (súbor .doc): stiahnúť

Rozhodnutie (súbor .doc): stiahnúť

Výpis z registra neziskových organizácií (obrazok .JPG): stiahnúť

Vychodiská koncepcie EnviroPark Pomoravie (súbor .doc): stiahnúť

ŠÚ SR - zmena názvu 30.1.2009 (obrazok .JPG): stiahnúť