Stav obyvateľov ku dňu 31.12.2008

Celkom
Mužské pohl.
Ženské pohl.
Počet obyvateľov:
2 928
1 430
1 498
*Prihlásení občania:
67
*Odhlásení občania:
35
*Zomretí občania:
20
*Narodení občania:
37
* za obdobie 1.1.2008-31.12.2008

 

Štruktúra obyvateľov ku dňu 31.12.2008

Celkom
Mužské pohl.
Ženské pohl.
Deti do 6 rokov:
184
87
97
Deti 6 – 18 rokov:
431
222
209
Dospelí občania:
2 313
1 125
1 188
z toho dôchodci:
430