Kontakt

Dobrovoľný hasičský zbor
v Gajaroch

Kontaktná adresa:
Miroslav Kováč
Ulica 1. mája č. 1039
900 61 Gajary

tel.: 0907 243 455

DHZ_01_thumbDHZ_02_thumb
 

Výbor

Predseda Anton Lonček
Veliteľ Vladimír Kováč
Tajomník Branislav Kypěn
Strojník Miroslav Kováč
Stanislav Morávek
Štefan Hupka
Preventivár Peter Janeček
Pokladníčka Júlia Kováčová
Skladník Ján Andrla
Členovia výboru Marta Burclová
Kynológ Miroslav Dubovický

V roku 2008 členovia DHZ v Gajaroch školenia:
Kurz strojníkov: Stanislav Morávek, Štefan Hupka

Dvojročné diaľkové štúdium v OŠ DPO SR Martin /Odborná škola dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky/:
Branislav Kypěn, Miroslav Kováč, Miroslav Dubovický