Na deťoch vidieť výsledky, aké som neočakávala. Tým, že si deti druhý jazyk osvojujú formou hry - prostredníctvom básničiek, pesničiek, obrázkov -  učenie pre deti nepredstavuje žiadny stres.

Učenie jazyka je pre dieťa prirodzené, nezažíva strach z učenia. Osvojili si mnoho slov, rôzne zvuky i základné gramatické štruktúry. Deti sa pýtajú, vymýšľajú si hry, začínajú rozlišovať viacero jazykov. Obrázok pomenujú vo viacerých jazykoch (slovenský, nemecký i anglický) bez toho, aby som ich k tomu vyzvala alebo naviedla.  Začínajú si uvedomovať, že nie je len ich materinský jazyk, že nie všetky deti rozprávajú rovnako, začínajú chápať multikultúrny svet.Posilňujú  si nielen slovnú zásobu, ale i sebavedomie. A čo je najdôležitejšie - deti majú z učenia veľkú radosť.

Napísala: Natália Hoďová  /lektorka nemeckého jazyka/

Projekt podporený z prostriedkov EÚ
V rámci Programu ETS 2007-2013 – Projekt IB-KE
SK_AT 081105_N00031