Všetci účastníci a výhercovia jednotlivých disciplín dostali hodnotné ceny. Na porotcovské stoličky zasadli pedagógia, odborník vo výtvarnom umení, vedúca folklórného súboru a zástupkyňa mamičiek. Deťom bola zabezpečená doprava, celodenné stravovanie v podobe teplého obeda, cigánskej pečienky, pitného režimu. Vyvrcholením podujatia bolo vystúpenie finalistu Česko Slovenskej Superstar 2011 Martina Haricha so svojou kapelou Musitany Hope. Celé podujatie ukončil Martin Harich autogramiádou, ktorá trvala vyše dvoch hodín. Nálada ako i horúce slnečné počasie nám boli priaznivo naklonené počas celého dňa.

Výhercovia jednotlivých kategórií:

Výtvarná súťaž:

1.kategória – deti do 12 rokov   

1.miesto: Katka Mistecká, ZŠ Gajary - absolútna víťazka vo výtvarnej súťaži   

2.miesto: Martin Király, ZŠ Závod   

3.miesto: Dominika Jurkovičová, ZŠ Veľké Leváre

 

2.kategória – deti od 12 rokov   

1.miesto: Kristínka Vrablecová, ZŠ Závod   

2.miesto: Veronika Slámová, ZŠ Gajary, Klaudia Kučerová, ZŠ Láb    

3.miesto: Simona Stanková, ZŠ Závod,  Kristína Žáková, ZŠ Závod    

 

Spev – jednotlivci:

1. miesto: Patrik Hodek, ZŠ Veľké Leváre

2.miesto: Simona Majzúnová, ZŠ Studienka, Karolína Valachovičová, ZŠ Veľké Leváre

3.miesto: Diana Orgoňová, ZŠ Jakubov

 

Spev – skupiny:

1.miesto: Duo Natálky /Havlíková, Jurkovičová/, ZŠ Veľké Leváre

2.miesto: Zbor zo Studienky

3.miesto: A. Šarkozy, Z.Baláž, ZŠ Gajary

 

Tanec – jednotlivci:

1.miesto: Samuel Bočkaj, ZŠ Jakubov

2.miesto: Alexandra Polovková, ZŠ Gajary

 

Tanec – skupiny:

1.miesto: P. Černý, M. Exner, P. Burcl, ZŠ Gajary

2.miesto: Barborky /Valentová, Strážnická/, ZŠ Závod

3.miesto: SIKAMI /Simonka Romerová, Simona Kočárová, Michaela Hromkovičová/, ZŠ Závod

 

Prednes – poézia, próza:

1.miesto: Alica Balážová, ZŠ Závod

2.miesto: Erik Hupka, ZŠ Závod

3.miesto: Dávid Lipták, ZŠ Závod

 

Iné:

1.miesto: Mário Taškár, ZŠ Gajary  - žonglovanie s florbalovou hokejkou a loptičkami

2.miesto: Michal Morávek, ZŠ Gajary  - freestyle

3.miesto: Natália Havlíčková, ZŠ Gajary  - hra na hudobný nástroj + spev

 

Veľká vďaka patrí:

Obecnému úradu v Gajaroch, ktorý nám poskytol svoju tribúnu a kultúrne stredisko, a pedagógom jednotlivých škôl, ktorí pomáhali v rámci organizácie.

Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore: 

nafta     spp