Žiaci boli zaradení podľa veku do 4 športových aktivít: vybíjaná mix I.stupeň ZŠ, vybíjaná dievčatá II.stupeň ZŠ, florbal chlapci II.stupeň ZŠ a tento rok sme na základe zvýšeného záujmu o florbal obohatili aj o dievčenské družstvo zložené z II.stupňa ZŠ. Finále, ktoré sa konalo začiatkom júna 2011 predchádzali 3. predkolá z každej športovej disciplíny, ktorých výsledky tvorili základ pre vyhodnotenie finálových turnajov. Počas všetkých stretnutí bola deťom a pedagógom zabezpečená doprava, celodenné občerstvenie /desiata, teplý obed, pitný režim/. V rámci finálových turnajov každý jeden účastník dostal tričko s logom organizátora a sponzorov, umiestnené družstvá získali medaile, poháre, fľaše na pitie a najlepší hráči z každého družstva boli ocenení florbalovými hokejkami.

Vybíjaná mix – víťazné družstvá 10.06.2011, Studienka:          

1.miesto ZŠ Závod, 2.miesto ZŠ Jakubov, 3.miesto ZŠ Veľké Leváre

 

Vybíjaná II.stupeň – víťazné družstvá 13.06.2011, Veľké Leváre:

1.miesto ZŠ Závod, 2.miesto ZŠ Gajary, 3.miesto ZŠ Veľké Leváre

 

Florbal II.stupeň dievčatá – víťazné družstvá 08.06.2011, Gajary:

1.miesto ZŠ Závod, 2.miesto ZŠ Gajary, 3.miesto ZŠ Láb

Najlepšie hráčky vo florbale: Beáta Vrablicová /Jakubov/, Barbora Bublincová /Láb/, Miška Vlková /Gajary/, Saša Chudejová /Závod/, Dominika Privrelová /Veľké Leváre/

 

Florbal II.stupeň chlapci – víťazné družstvá 09.06.2011, Gajary:

1.miesto ZŠ Gajary, 2.miesto ZŠ Jakubov, 3.miesto ZŠ Závod

Najlepší hráči vo florbale: Denis Martinus /Závod/, Stano Pálka /Jakubov/, Jakub Jurica /Láb/, Kristián Biksadský /Studienka/, Juraj Galba /Veľké Leváre/, Paťo Knotek /Gajary/

 

Touto cestou by sme sa  v mene obcí chceli ešte raz  poďakovať  Nafte a.s. a Nadácii SPP za ich finančnú a morálnu podporu v roku 2010/11. A v neposlednom rade ďakujeme aj ZŠ, pedagógom a rodičom, ktoré nám poskytli priestory pre zorganizovanie a zabezpečenie športových stretnutí a deťom venovali svoj voľný čas počas tréningov a turnajov.

Tešíme sa na 3.ročník, ktorý štartujeme už od septembra 2011!

Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore: 

nafta     spp

Napísala: Zuzana Caunerová