Poloha

Veľké Leváre ležia na Záhorí, na západnej strane Záhorskej nížiny. Obec sa rozprestiera
na vyššej terase rieky Moravy, ktorá tvorí hranicu medzi Slovenskom a Rakúskom.

Veľké Leváre hraničia na severe s Moravským Svätým Jánom a Závodom, na východe so Studienkou, na juhu s Malackami, Kostolišťom a Gajarmi, na západe s Malými Levármi a Drosingom /Rakúsko/. Chotár obce má rozlohu 4810 hektárov. Nadmorská výška chotára je v rozpätí 150-200 m, stred obce sa nachádza vo výške 170 m.

Archeologické nálezy svedčia o osídlení Záhoria už v praveku. Podľa viacerých nálezov
Obec s okolím patrila do Veľkomoravskej ríše. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1378. Obec leží na mieste historicky významnej obchodnej cesty. V listinách je obec spomínaná ako Villa sagittariorum – osada lukostrelcov.
Obec Veľké Leváre dostala svoj názov od toho, že na jej území boli sídla stráže /strelcov/.
V roku 1380 sa vyskytuje názov obce Lever,Pozoruhodné sú slovenské názvy obce Welykylewar /1488, 1518/ a Hrubé Lewáre /1818/.
Po vzniku Česko-slovenskej republiky obec dostala úradný slovenský názov Velké Leváry, roku 1927 pravopisne upravený na Veľké Leváre.

Zaujímavosti

Kardinál Žigmund Kolonič, rodák z Veľkých Levár, viedenský arcibiskup dal v rokoch 1729-33 na mieste pôvodného dreveného kostola postaviť mohutný dvojvežový rímsko-katolícky farský kostol, ktorý je dominantou obce i okolia. Kostol mal pri posviacke päť oltárov, Ich počet časom vzrástol na sedem.
Koncom 18. storočia bol v obci postavený evanjelický kostol.

Habánsky dvor

Pamiatková rezervácia ľudovej architektúry leží na juhozápadnom okraji obce Veľké Leváre.
Rezerváciu tvorí 22 pôvodných stavieb, vybudovaných v 17. – 19. storočí. Habáni – inak zvaní aj anabaptisti, novokrstenci, v roku 1588 na základe dohody s vtedajším majiteľom Jánom Bernardom z Lembachu usadili sa vo Veľkých Levároch. Vytvorili prísne uzavreté, samostatné spoločenstvo na južnom okraji Veľkých Leváre nad potokom Rudava. Veľkolevárska habánska obec patrila koncom 16. storočia medzi najväčšie na Slovensku. V Iserovom dome je zriadené múzeum,. Je to expozícia Záhorskeho múzea v Skalici, sprístupňuje Obec Veľké Leváre.

IMG 0744