FINANCIE

Združenie obcí Enviropark Pomoravie

Závod 243
908 72 Závod

IČO: 36067725
DIČ: 2021776174

IČ DPH: SK2021776174

Bankové spojenie:

SK66 5600 0000 0032 2742 8005