OBJEDNÁVKY 2021


Objednávky 2021

Dátum
objednávky
Tovar / SlužbaDodávateľOdhadovaná cena
objednávky v € s DPH
Identifikácia zmluvy
13.01.2021stravné lístkyTicket Service, s.r.o. Karadžičova 8, 820 15 Bratislava IČO:52005551190,27€FD/2021/003
26.01.2021pečiatkaPandrlak advertising, s.r.o. Pezinská 5104, 901 01 Malacky IČO: 5239447617,88€FD/2021/027
26.01.2021počítačCommodity, s.r.o. Pezinská 1101/56, 901 01 Malacky IČO:358751511176,60€FD/2021/029
26.01.2021tlačiareňCommodity, s.r.o. Pezinská 1101/56, 901 01 Malacky IČO:35875151622,80€FD/2021/028
04.02.2021program WinCITY VodaTopset Solutions, s.r.o. Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava IČO:46919805990,00€FD/2021/055
11.03.2021export dátTopset Solutions, s.r.o. Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava IČO:469198052515,20FD/2021/159
23.03.2021krmivo pre psovMall Slovakia, s.r.o. Galvaniho 6, 821 04 Bratislava IČO: 35950226347,60€FD/2021/094
30.03.2021stravné lístkyTicket Service, s.r.o. Karadžičova 8, 820 15 Bratislava IČO:52005551332,96€FD/2021/096
01.04.2021dopravné značenieViaco, s.r.o. Duklianskych hrdnivov 651/47, Malacky IČO: 51994950150,00€FD/2021/098
19.04.2021projektová dokumentáciaHydrocoop, s.r.o. Dobšinského 32, 811 05 Bratislava IČO:31336949384,00€FD/2021/234
23.04.2021pečiatkaPandrlak advertising, s.r.o., Pezinská 5104, 901 01 Malacky IČO: 5239447618,16€FD/2021/128
28.04.2021dokumentácia o ochrane osobných údajov a kybernetickej bezpečnostiSecurion, s.r.o. Hviezdoslavova 309/1, 905 01 Senica IČO: 52146961800,00€FD/2021/156
07.05.2021kompletná príprava VO na opravu 15ks šácht v obci GajaryEUquisition, s.r.o. Blumentálska 2735/20, 811 07 Bratislava IČO: 52963373 500,00€FD/2021/351
14.05.2021tlač Poštových poukazov na účetSlovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1 IČO: 3663112461,67€FD/2021/170
14.05.2021kancelárske potrebyPAPERA, s.r.o. Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica IČO: 4608218298,74€FD/2021/160
17.05.2021komponenty k tlačiarniCommodity, s.r.o. Pezinská 1101/56, 901 01 Malacky IČO:35875151189,67€FD/2021/162
07.06.2021revízia elektroinštalácie na ČOV GajaryELRAM s.r.o., 1.mája 28, 901 01 Malacky
845,00€FD/2022 122
08.06.2021úprava programu WinCITY vodaTopset Solutions, s.r.o. Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava IČO:469198051728,00€FD/2021/260
08.06.2021zverejňovanie dokumentov na portáli TOPSET www.samospravaonline.skTopset Solutions, s.r.o. Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava IČO:46919805288,00€FD/2021/258
04.08.2021stravné lístkyTicket Service, s.r.o. Karadžičova 8, 820 15 Bratislava IČO:52005551414,88€FD/2021/257
19.08.2021krmivo pre psovMall Slovakia, s.r.o. Galvaniho 6, 821 04 Bratislava IČO: 35950226328,20€FD/2021/269
19.08.2021vrecia na ČOVAUROVEA
Prevádzka: Dolná ul. 1428, Komjatice 941 06
103,20€FD/2021/270
20.08.2021projektová dokumentácia-Gajary rozšírenie spoločnej ČOV, výkaz výmer, rozpočetHydrocoop,s.r.o.
P.O.Box 92, Dobšinského 32, 810 05 Bratislava 15 IČO: 31336949
4680,00€FD/2021/298
21.09.2021kancelárske potrebyPAPERA, s.r.o. Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica IČO: 46082182110,27€FD/2021/307
30.09.2021úprava programu WinCITY Voda Topset Solutions, s.r.o. Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava IČO:46919805504,00€FD/2021/349
21.10.2021právne poradenstvoMalata, Pružinský, Hegedüš & Partners, s.r.o. Mlynské nivy 10, 821 09 Bratislava IČO:47239921 744,00€FD/2021/127
08.11.2021kancelárske potrebyPAPERA, s.r.o. Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica IČO: 46082182104,88€FD/2021/377
10.11.2021tlač poštových poukazov na účetSlovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1 IČO: 3663112461,67€FD/2021/391
15.11.2021dohlad nad pracovnými podmienkami §30ab355/2007 Zz pracovná zdravotná službaMgr. Monika Kubincová, Prof. Čárskeho 1457/23, 908 45 Gbely IČO:52154921300,00€FD/2021/390
19.11.2021pečiatkaPandrlak advertising, s.r.o., Pezinská 5104, 901 01 Malacky IČO: 5239447618,16€FD/2021/387
03.12.2021čistenie potrubia Krtko Záhorie s.r.o.,
Levárska 758/1,
900 61 Gajary
IČO: 50610678
1200,00€FD/2021/400
07.12.2021programovanie a callerMINALOX, s.r.o.,
Malé Leváre 520,
908 74 Malé Leváre IČO: 51646994
984,00€FD/2021/404
07.12.2021Rozvádzač RMPS, demontáž, montáž, inštalačný materiál, konzolaMINALOX, s.r.o.,
Malé Leváre 520,
908 74 Malé Leváre IČO: 51646994
4995,58€FD/2021/405
15.12.2021tonery, papierPAPERA, s.r.o. Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica IČO: 46082182284,88€FD/2021/412
20.12.2021krmivo pre psovPetissimo Kft.
7100 Szekszárd Rákóczi u. 142-146.
101,22€FD/2021/432