Ceny platné na obdobie od 1. januára 2017 do 31. decembra 2022
Odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou 1€ bez DPH za m3
Združenie obcí Enviropark Pomoravie  je platcom DPH