Financie

Topset ZMLUVA O AKTUALIZÁCII PROGRAMOV1,3 MB18. februára 2021Zmluva o prenájme DZ468,7 KB22. apríla 2021Zmluva o vypr.dokumentácie GDPR a KB495,5 KB6. mája 2021Zmluva - zodp. osoba GDPR, KB424,8 KB6. mája 2021Zmluva o službách1,0 MB31. mája 2021Zmluva Slovak Telekom1,1 MB24. júna 2021Zmluva o dielo-Stachovič,s.r.o.8,8 MB30. júla 2021Mandátna zmluva - Ing. Milan Žilavý562,5 KB10. augusta 2021Topset Licenčná zmluva na zverejňovanie dokumentov (2)2,9 MB17. augusta 2021Zmluva o postúpení práv a povinností stavebníka4,2 MB30. augusta 2021Zmluva o poskytovaní služieb1,2 MB13. októbra 2021Zmluva o poskytovaní audítorskych služieb1,5 MB21. októbra 2021Zmluva o pripojení ZSD776,1 KB29. novembra 2021Zmluva o poskytovani sluzieb Krtko Zahorie1,2 MB28. januára 2022Zmluva o pripojení ZSD888,9 KB3. februára 2022Zmluva o pripojení ZSD 122189895365,8 KB5. mája 2022Zmluva o pripojení ZSD 122189899367,1 KB5. mája 2022Zmluva o pripojení ZSD 122189892367,8 KB5. mája 2022Zmluva o združenej dodávke elektriny 9410098145395,4 KB5. mája 2022Zmluva o združenej dodávke elektriny 9410098150397,2 KB5. mája 2022Zmluva o združenej dodávke elektriny 9410098131397,5 KB5. mája 2022Mandátna zmluva STAVDOZOR613,5 KB11. mája 2022Zmluva o aktualizácii programov Topset1,3 MB2. júna 2022Zmluva o združenej dodávke elektriny 94101483313,4 MB28. júna 2022Licenčná zmluva a zmluva o systémovej podpore tz2022-08-24mg3947,2 KB7. septembra 2022Zmluva o pripojení odber. el. zariadenia 122245074289,8 KB18. októbra 2022Zmluva o poskytovaní služieb č. 120221,5 MB18. októbra 2022Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvyCorin 33,s.r.o. 22022493,3 KB31. októbra 2022Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy FAB´s INDIA,s.ro. 32022512,2 KB31. októbra 2022Zmluva o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a.s.1,7 MB14. novembra 2022Enviropark_Citron - Zmluva o spolupráci_221123_th828,9 KB23. novembra 2022Zmluva o poskytovaní auditórskych služieb922,2 KB1. decembra 2022Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti VO429,8 KB19. decembra 2022Zmluva o združenej dodávke elektriny2,9 MB5. januára 2023Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie obec Závod379,1 KB9. januára 2023dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služieb 1-2022257,0 KB15. februára 2023DAG SLOVAKIA podpísané4,8 MB10. marca 2023METROSTAV podpísané1,2 MB10. marca 202352023 Zmluva o poskytnutí služby externého manažmentu2,6 MB30. marca 2023Slovak telekom1,1 MB19. apríla 2023Slovak telekom 21,0 MB19. apríla 2023Zmluva o prevádzkovaní Gajary č 8 20231,2 MB9. mája 2023Zmluva o prevádzkovaní M Leváre č 9 2023902,9 KB9. mája 2023Zmluva o bežnom účte346,5 KB25. mája 2023Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo s Metrostav Slovakia a.s.740,6 KB5. júna 2023Zmluva o aktualizácii programov845,7 KB20. júna 2023Zmluva o prevádzkovaní Veľké Leváre806,0 KB29. júna 2023Zml o poskyt audit služieb2,7 MB24. augusta 2023Dodatok č. 1 k ZOD DAG Slovakia,a.s.800,0 KB13. októbra 2023Dodatok č. 2 k ZOD DAG Slovakia,a.s.2,1 MB13. októbra 2023Dodatok č. 2 k ZOD Metrostav Slovakia,a.s.399,1 KB16. novembra 2023Dodatok č. 3 k ZOD DAG Slovakia, a. s.1,6 MB16. novembra 2023Dodatok č. 3 k ZOD Metrostav Slovakia, a. s.1,0 MB16. novembra 2023Dodatok č.4 k ZOD Metrostav Slovakia, a. s.711,7 KB16. novembra 2023Zmluva o poskytnutí dotácie z obce Gajary795,7 KB19. decembra 2023Zmluva o poskytnutí dotácie z obce Malé Leváre787,3 KB19. decembra 2023Zmluva o poskytnutí dotácie z obce Veľké Leváre772,6 KB19. decembra 2023Zmluva o poskytnutí dotácie z obce Závod783,7 KB19. decembra 2023Zmluva o združenej dodávke elektriny818,5 KB28. decembra 2023Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy1,8 MB10. januára 2024Zmluva o poskytovaní verejných služieb2,4 MB18. januára 2024Dodatok č. 5 k ZOD 3 2023 DAG Slovakia, a. s.1,3 MB12. februára 2024Dodatok č. 5 k Zmluve o dielo 4 2023 Metrostav Slovakia, a.s.1,0 MB12. februára 2024ZoP_ZSDIS_Enviropark_CS_ML5_122391825134,5 KB15. februára 2024ZoP_ZSDIS_Enviropark_CS_VL5_122391738134,6 KB15. februára 2024ZoP_ZSDIS_Enviropark_CS_VL6_122391295134,5 KB15. februára 2024ZoP_ZSDIS_Enviropark_CS_VL7_122391359134,6 KB15. februára 2024ZoP_ZSDIS_Enviropark_CS_VL8_122391508134,6 KB15. februára 2024ZoP_ZSDIS_Enviropark_CS_VL9_122392084134,5 KB15. februára 2024ZoP_ZSDIS_Enviropark_CS_VL10_122391975134,6 KB15. februára 2024ZoP_ZSDIS_Enviropark_CS_VL11_122391974134,6 KB15. februára 2024ZoP_ZSDIS_Enviropark_CS_VL12_122391930134,4 KB15. februára 2024Dodatok č. 2 k Zmluve o posktovaní služieb 12022606,3 KB1. marca 2024ZoP_ZSDID_Enviropark_CS_VL_1223991801,5 MB4. marca 2024ZoP_ZSDIS_Enviropark_CS_VLkJazeru_1224004011,5 MB14. marca 2024Zmluva o spolupráci s FAB´s INDIA s.r.o.470,7 KB14. marca 2024Zmluva o združenej dodávke elektriny 94106726282,0 MB2. mája 2024Zmluva o združenej dodávke elektriny 94106726291,9 MB2. mája 2024Zmluva o združenej dodávke elektriny 94106726302,0 MB2. mája 2024Zmluva o združenej dodávke elektriny 94106726542,0 MB2. mája 2024Zmluva o združenej dodávke elektriny 94106726561,9 MB2. mája 2024Zmluva o združenej dodávke elektriny 94106726612,0 MB2. mája 2024Zmluva o združenej dodávke elektriny 94106726932,0 MB2. mája 2024Zmluva o združenej dodávke elektriny 94106726982,0 MB2. mája 2024Zmluva o združenej dodávke elektriny 94106727002,0 MB2. mája 2024Zmluva o prevode pozemkov3,1 MB20. mája 2024Zmluva o poskytovaní verejných služieb 12 ks SIM karta13,7 MB22. mája 2024