Ceny platné na regulačné obdobie od 1. januára 2023 do 31. decembra 2027
Odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou 1,2295 EUR bez DPH za m3
Združenie obcí Enviropark Pomoravie  je platcom DPH

Financie

Topset ZMLUVA O AKTUALIZÁCII PROGRAMOV1,3 MB18. februára 2021Zmluva o prenájme DZ468,7 KB22. apríla 2021Zmluva o vypr.dokumentácie GDPR a KB495,5 KB6. mája 2021Zmluva - zodp. osoba GDPR, KB424,8 KB6. mája 2021Zmluva o službách1,0 MB31. mája 2021Zmluva Slovak Telekom1,1 MB24. júna 2021Zmluva o dielo-Stachovič,s.r.o.8,8 MB30. júla 2021Mandátna zmluva - Ing. Milan Žilavý562,5 KB10. augusta 2021Topset Licenčná zmluva na zverejňovanie dokumentov (2)2,9 MB17. augusta 2021Zmluva o postúpení práv a povinností stavebníka4,2 MB30. augusta 2021Zmluva o poskytovaní služieb1,2 MB13. októbra 2021Zmluva o poskytovaní audítorskych služieb1,5 MB21. októbra 2021Zmluva o pripojení ZSD776,1 KB29. novembra 2021Zmluva o poskytovani sluzieb Krtko Zahorie1,2 MB28. januára 2022Zmluva o pripojení ZSD888,9 KB3. februára 2022Zmluva o pripojení ZSD 122189895365,8 KB5. mája 2022Zmluva o pripojení ZSD 122189899367,1 KB5. mája 2022Zmluva o pripojení ZSD 122189892367,8 KB5. mája 2022Zmluva o združenej dodávke elektriny 9410098145395,4 KB5. mája 2022Zmluva o združenej dodávke elektriny 9410098150397,2 KB5. mája 2022Zmluva o združenej dodávke elektriny 9410098131397,5 KB5. mája 2022Mandátna zmluva STAVDOZOR613,5 KB11. mája 2022Zmluva o aktualizácii programov Topset1,3 MB2. júna 2022Zmluva o združenej dodávke elektriny 94101483313,4 MB28. júna 2022Licenčná zmluva a zmluva o systémovej podpore tz2022-08-24mg3947,2 KB7. septembra 2022Zmluva o pripojení odber. el. zariadenia 122245074289,8 KB18. októbra 2022Zmluva o poskytovaní služieb č. 120221,5 MB18. októbra 2022Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvyCorin 33,s.r.o. 22022493,3 KB31. októbra 2022Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy FAB´s INDIA,s.ro. 32022512,2 KB31. októbra 2022Zmluva o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a.s.1,7 MB14. novembra 2022Enviropark_Citron - Zmluva o spolupráci_221123_th828,9 KB23. novembra 2022Zmluva o poskytovaní auditórskych služieb922,2 KB1. decembra 2022Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti VO429,8 KB19. decembra 2022Zmluva o združenej dodávke elektriny2,9 MB5. januára 2023Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie obec Závod379,1 KB9. januára 2023dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služieb 1-2022257,0 KB15. februára 2023DAG SLOVAKIA podpísané4,8 MB10. marca 2023METROSTAV podpísané1,2 MB10. marca 202352023 Zmluva o poskytnutí služby externého manažmentu2,6 MB30. marca 2023Slovak telekom1,1 MB19. apríla 2023Slovak telekom 21,0 MB19. apríla 2023Zmluva o prevádzkovaní Gajary č 8 20231,2 MB9. mája 2023Zmluva o prevádzkovaní M Leváre č 9 2023902,9 KB9. mája 2023Zmluva o bežnom účte346,5 KB25. mája 2023Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo s Metrostav Slovakia a.s.740,6 KB5. júna 2023Zmluva o aktualizácii programov845,7 KB20. júna 2023Zmluva o prevádzkovaní Veľké Leváre806,0 KB29. júna 2023Zml o poskyt audit služieb2,7 MB24. augusta 2023