Ceny platné na obdobie od 1. januára 2017 do 31. decembra 2021
Odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou 1€ za m3
Združenie obcí Enviropark Pomoravie nie je platcom DPH