Združenie obcí
Enviropark Pomoravie

Závod 243
908 72 Závod

IČO: 36067725

DIČ: 2021776174

Bankové spojenie: SK66 5600 0000 0032 2742 8005


Štatutárny zástupca: Ing. Peter Vrablec, predseda združenia

Telefón: 0911 490 972
e-mail: klasova.zoep@gmail.com, enviropark@gajary.sk