Združenie obcí
Enviropark Pomoravie

Závod 243
908 72 Závod

IČO: 36067725

DIČ: 2021776174
IČ DPH: SK2021776174 (od 1.12.2021)


Bankové spojenie: SK66 5600 0000 0032 2742 8005


Štatutárny zástupca: Ing. Richard Nimsch, predseda združenia

Telefón: 0911 490 972
e-mail: klasova.zoep@gmail.com