OBJEDNÁVKY 2024

Dátum objednávkyTovar / službaDodávateľOdhadovaná cena
objednávky v € s DPH
Identifikácia
21.3.2024Spracovanie a vybavenie Zmlúv o pripojení u ZSDISIS - inžinierske siete s.r.o., Topoľčianska 16, Bratislava
1250,00€
27.3.2024Pracovná zdravotná služba - Dohľad nad pracovnými podmienkami -Vypracovanie dokumentácie, obdobie 24 mesiacovMgr. Monika Kubincová, Prof. Čárskeho 1457/23, 908 45 Gbely, IČO: 52154921300,00€
10.4.2024PD na Požiarnu ochranu k intenzifikácii COV GajaryHydrocoop spol. s r.o.
Dobšinského 32
Bratislava
1080,00€
25.4.2024Vypracovanie Prevádzkového poriadku pre ČOV, VL a MLPanema Services s.r.o.
Veľkomoravská 2416/16
Malacky
16920,00€
28.5.2024Granule pre psovMALL.SK88,10€
04.06.2024Tvorba zoznamu podľa požiadavky zákazníka" Zoznam pre kontrolu z URSOTOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava, IČO:4691980596,00€
10.06.2024Výmena hl ističov u troch ČS vo VLElektroinštalácie Cagáň s.r.o.
Šaľa, Narcisová 1942/28
IČO: 54135184
1102,73€
13.06.2024Rekonštrukcia prečerpávacej stanice Gajary - pohostinstvo FabišKrtko Záhorie s.r.o.
Levárska 758/1, Gajary
IČO: 36067725
6600,00€
21.6.2024kancelárske potreby JUNIORpapier, Pezinská 58, 901 01 Malacky, IČO: 34391509116,82€
1.7.2024Okenné hliníkové sieteVlado Bublinec, Záhorácka 1300/45 A, 900 61 Gajary
IČO: 50251601
240,00 €