OBJEDNÁVKY 2024

Dátum objednávkyTovar / službaDodávateľOdhadovaná cena
objednávky v € s DPH
Identifikácia
21.3.2024Spracovanie a vybavenie Zmlúv o pripojení u ZSDISIS - inžinierske siete s.r.o., Topoľčianska 16, Bratislava
1250,00€
27.3.2024Pracovná zdravotná služba - Dohľad nad pracovnými podmienkami -Vypracovanie dokumentácie, obdobie 24 mesiacovMgr. Monika Kubincová, Prof. Čárskeho 1457/23, 908 45 Gbely, IČO: 52154921300,00€
10.4.2024PD na Požiarnu ochranu k intenzifikácii COV GajaryHydrocoop spol. s r.o.
Dobšinského 32
Bratislava
1080,00€