Združenie obcí
Enviropark Pomoravie

Predstavitelia obcí Gajary, Veľké Leváre, Malé Leváre, Kostolište, Jakubov, Studienka a Závod sa rozhodli združiť a realizovať projekty v rámci spoločne prijatej akceptovateľnej a prospešnej stratégie trvalo udržateľného rozvoja, ktorá je podporovaná okrem iného aj z prostriedkov štrukturálnych fondov EÚ. Inštitucionálne činnosť ZDRUŽENIA OBCÍ ENVIROPARK POMORAVIE zabezpečuje nezisková organizácia Enviropark Pomoravie založená a registrovaná v roku 2007. Koncom roka 2008 sa ku nám pripojila obec Láb.

Zberné dvory
v obciach.

Združenie obcí Enviropark Pomoravie získalo za posledných 10 rokov finančné prostriedky, z ktorých vybudovalo a vybavilo zberné dvory v jednotlivých obciach.