Posted on / by Matej

Sme o krok bližšie k celoobecnej kanalizácii – schválili nám príspevok z eurofondov

Veľké Leváre spolu s Malými Levármi sú o krok bližšie k dobudovaniu celoobecnej kanalizácie. Združeniu obcí Enviropark Pomoravie totiž Ministerstvo životného prostredia schválilo nenávratný finančný príspevok vo výške 14,35 milióna EUR na rozšírenie spoločnej čistiarne odpadových vôd v Gajaroch, dobudovanie kanalizačných stôk vo Veľkých Levároch a v Malých Levároch a tiež dobudovanie vodovodu v Malých Levároch. Ide o výsledok mnohomesačnej koordinovanej spolupráce členských obcí Združenia obcí Enviropark Pomoravie.

Realizácia je ešte ďaleko, ohrozuje ju inflácia, proces vereného obstarávania a koniec programového obdobia

Schválenie projektu je veľkým úspechom, avšak až najbližšie týždne ukážu, ako budeme schopní vyrovnať sa s obrovskými rizikami, ktoré projekt ohrozujú.

 

Verejné obstarávanie

Na výber dodávateľa beží od konca roka 2021 verejné obstarávanie, ktoré bolo vyhlásené prostredníctvom vestníka verejného obstarávania. Nakoľko ide o zákazku pomerne veľkého rozsahu, boj o zákazku je poznačený dopytmi a otázkami uchádzačov, čo spôsobuje neustále posúvanie termínu na predkladanie ponúk. Aktuálne sú tiež aktualizované súťažné podklady v zmysle usmernenia ministerstva z dôvodu zapracovania pravidiel týkajúcich sa riešenia pretrvávajúcej inflácie. Predkladanie ponúk očakávame na konci októbra. Zostáva veriť, že vyhodnotenie súťaže nebude poznačené časovo náročnými obštrukciami neúspešných uchádzačov.

Inflácia v stavebníctve

Inflácia v stavebníctve dosahuje rekordné čísla. Až po ukončení verejného obstarávania sa dozvieme, či získaný nenávratný finančný príspevok vykryje náklady na zhotovenie diela. Pokiaľ to tak z dôvodu inflácie nebude, budú musieť prebehnúť rokovania o navýšení finančného príspevku, čo bude trvať týždne, pričom výsledok je nejasný.

Koniec programového obdobia

Čas nehrá v náš prospech. Programové obdobie, v rámci ktorého sme finančnú podporu získali, vyžaduje, aby sa všetky projekty ukončili do 31.12.2023. Za určitých podmienok sú umožnené výnimky predlžujúce realizáciu do 30.6.2024. Verejné obstarávanie sa dá zopakovať, o inflácii sa dá rokovať, avšak koniec programového obdobia je neposunuteľný. Budeme robiť, čo je v našich silách, aby sme získaný finančný príspevok vedeli využiť.

Pridaj komentár