Majetkové a právne záležitosti

 • Ing. Jozef Kordoš - predseda
 • Mgr. Ivan Bukovský
 • Ing. Marek Fajkoš
 • Ing. Róbert Németh

 

Sociálna komisia

 • PaedDr. Andrea Vallová - predseda
 • Mária Kolmosová
 • Terézia Fajtáková
 • Bc. Renáta Studená
 • Miriam Bogdalíková
 • Mgr. Jarmila Adamíková

 

Komisia životného prostredia

 • Miriam Bogdalíková - predseda
 • Ing. Alexander Nagy
 • Ilija Milakovič
 • Ing. Andrej Ritomský
 • Marta Kaiserová
 • Sebastián Irha ml.

 

Komisia pre kultúrnu a vzdelanie

 • Mgr. Art. Denisa Bogdalíková - predseda
 • Pavol Buček
 • Ing. Adam Šišulák
 • Mgr. Jana Horváthová
 • Ján Bujna
 • Helena Petrovičová

 

Športová komisia

 • Ing. Róbert Németh - predseda
 • Ing. Marek Fajkoš
 • Ján Škrinár
 • Štefan Ernst
 • Mgr. Vladimír Kovárik
 • Peter Taškár
 • Alojz Németh

 

Komisia ochrany verejného poriadku

 • Ladislav Fajkoš - predseda
 • Ilija Milakovič
 • Dušan Orth
 • Milan Pernecký
 • Miroslav Valla
 • Margita Lízalová

 

Komisia ochrany verejného záujmu

 • Mgr. Art. Denisa Bogdalíková
 • Ing. Marek Fajkoš
 • Ilija Milakovič

 

Komisia stavebná a územného rozvoja

 • Mgr. Ivan Bukovský - predseda
 • Ing. Jozef Kordoš
 • Bc. Peter Šišolák
 • Miroslav Krtek