Deti boli rozdelené do 4 vekových kategórií, v ktorých súťažili v bežeckých a skokanských disciplínach, i vo výtvarnom umení. Snaha zvíťaziť deti poháňala dopredu neskutočnou rýchlosťou, vytrvalosťou a sebazaprením s vyhliadkou na skvelé výkony. Deti mali zabezpečenú dopravu, celodenné stravovanie /teplý obed, cigánska pečienka a pitný režim/. Tí najlepší dostali hodnotné ceny. Vzhľadom na krásne slnečné počasie sa celé podujatie uskutočnilo pod holým nebom. V areály Základnej školy prebiehali skokanské disciplíny a na vedľajšom futbalovom štadióne prebehli všetky behy. Sprievodný program bol obohatený o ukážky prvej pomoci, ktoré prišli predviesť zástupcovia Mládežníckeho červeného kríža zo Senca. Zároveň mali deti možnosť si vyskúšať samotné oživovanie, prípadne očistenie rany, ako i zafixovanie zlomenej končatiny.

Výhercovia jednotlivých kategórií:

Výtvarná súťaž:

 

1.kategória – deti do 12 rokov

1.miesto: Nikoleta Šimunčičová, ZŠ Gajary

2.miesto: Kristína Žáková, ZŠ Závod

3.miesto: Sofia Mandelíková, ZŠ Veľké Leváre

 

2.kategória – deti od 12 rokov

1.miesto: Michaela Šusterová, ZŠ Gajary

2.miesto: Vanessa Švárová, ZŠ Jakubov

               Viktória Lisická, ZŠ Závod

3.miesto: Veronika Slámová, ZŠ Gajary

               Karolína Vlková, ZŠ Závod

4.miesto: Petra Figurová, ZŠ Závod

               Simona Stanková, ZŠ Závod

 

Športové disciplíny:

1.kategória /1.-2. ročník/

Beh na 100 m – dievčatá:                                 Beh na 100 m – chlapci:

1.miesto: Klára Mičeková, ZŠ Studienka               1.miesto: Damián Čech, ZŠ Láb

2.miesto: Spustová, ZŠ Gajary                            2.miesto: D. Bogdalík, ZŠ Gajary

3.miesto: Elena Šarkozyová, ZŠ Malé Leváre        3.miesto: Lukáš Demetrovič, ZŠ Studienka      

 

Beh na 30 m – dievčatá                                      Beh na 30 m – chlapci

1.miesto: K. Kovaríková, ZŠ Veľké Leváre               1.miesto: Damián Čech, ZŠ Láb  

2.miesto: Kristína Chovancová, ZŠ Závod               2.miesto: D. Bogdalík, ZŠ Gajary

3.miesto: Jurkovičová, ZŠ Gajary                           3.miesto: Samuel Varhaník, ZŠ V. Leváre

 

Skok do diaľky z miesta – dievčatá                  Skok do diaľky z miesta – chlapci

1.miesto: Elena Šarkozyová, ZŠ Malé Leváre         1.miesto: Lukáš Demetrovič, ZŠ Studienka

2.miesto: Kristína Balgavá, ZŠ Veľké Leváre          2.miesto: Damian Čech, ZŠ Láb

3.miesto: Alexandra Fialová, ZŠ Studienka            3.miesto: Alexander Prevaj, ZŠ Gajary

2.kategória /3.-4. ročník/

 

Beh na 50 m – dievčatá:                                     Beh na 50 m – chlapci:

1.miesto: Simona Majzúnová, ZŠ Studienka           1.miesto: Jakub Kujan, ZŠ Jakubov

2.miesto: Vozáriková, ZŠ Gajary                            2.miesto: Gondek, ZŠ Gajary

3.miesto: Hanka Majzúnová, ZŠ Studienka             3.miesto: Ján Cigánek, ZŠ Studienka      

 

Beh na 200 m – dievčatá                                    Beh na 200 m – chlapci

1.miesto: Simona Majzúnová, ZŠ Studienka           1.miesto: Gondek, ZŠ Gajary  

2.miesto: Viktória Mackovičová, ZŠ Studienka        2.miesto: Matej Bartalský, ZŠ Láb

3.miesto: Patrícia Masarovičová, ZŠ Láb                3.miesto: Ján Cigánek, ZŠ Studienka

 

Skok do diaľky z miesta – dievčatá                   Skok do diaľky z miesta – chlapci

1.miesto: Simona Majzúnová, ZŠ Studienka           1.miesto: Ján Cigánek, ZŠ Studienka

2.miesto: Hanka Majzúnová, ZŠ Studienka             2.miesto: Dominik Baláž, ZŠ V. Leváre

3.miesto: Natália Havlíčková, ZŠ Gajary                 3.miesto: Pavol Galba, ZŠ Studienka

3.kategória /5.-6. ročník/

 

Beh na 60 m – dievčatá:                                     Beh na 60 m – chlapci:

1.miesto: Veronika Szabová, ZŠ Studienka             1.miesto: Juraj Galba, ZŠ Veľké Leváre

2.miesto: Kristína Martinusová, ZŠ Závod               2.miesto: Jakub Stúpal, ZŠ Studienka

3.miesto: Stuparovičová, ZŠ Veľké Leváre              3.miesto: Jakub Šváral, ZŠ Studienka      

 

Beh na 400 m – dievčatá                                     Beh na 400 m – chlapci

1.miesto: Kristína Martinusová, ZŠ Závod               1.miesto: Jakub Stúpal, ZŠ Studienka

2.miesto: Veronika Szabová, ZŠ Studienka             2.miesto: Jakub Šváral, ZŠ Studienka

3.miesto: Lucia Čermáková, ZŠ Láb                       3.miesto: Ján Procháska, ZŠ Závod

 

Skok do diaľky – dievčatá                                  Skok do diaľky – chlapci

1.miesto: Kristína Martinusová, ZŠ Závod              1.miesto: Jakub Stúpal, ZŠ Studienka

2.miesto: Lucia Čermáková, ZŠ Láb                       2.miesto: Juraj Galba, ZŠ Veľké Leváre

3.miesto: Linda Kamenistá, ZŠ Jakubov                 3.miesto: Jakub Šváral, ZŠ Studienka

4.kategória /7.-9. ročník/

 

Beh na 60 m – dievčatá:                                    Beh na 60 m – chlapci:

1.miesto: Ivana Gregorčíková, ZŠ Láb                   1.miesto: Dominik Blažo, ZŠ Jakubov

2.miesto: Monika Pavlíková, ZŠ Studienka             2.miesto: Kristián Biksadský,ZŠ Studienka

3.miesto: Barbora Bublincová, ZŠ Láb                   3.miesto: Ondrušek, ZŠ Gajary      

 

Beh na 400 m – dievčatá                                    Beh na 400 m – chlapci

1.miesto: Alexandra Chudejová, ZŠ Závod             1.miesto: Juraj Chvátal, ZŠ Závod  

2.miesto: Ivana Gregorčíková, ZŠ Láb                   2.miesto: Paťo Knotek, ZŠ Gajary

3.miesto: Monika Pavlíková, ZŠ Studienka             3.miesto: Kristián Biksadský,ZŠ Studienka

 

Štafeta 4 x 60 m – dievčatá                                 Štafeta 4 x 60 m – chlapci

1.miesto: ZŠ Závod                                               1.miesto: ZŠ Studienka

2.miesto: Veľké Leváre                                           2.miesto: ZŠ Závod

3.miesto: ZŠ Studienka                                          3.miesto: ZŠ Gajary

 

 

Veľká vďaka patrí:

Základnej škole v Studienke,pánovi starostovi Ing. Borisovi Soukupovi zo Studienky,pedagógom jednotlivých škôl, ktorí pomáhali v rámci organizácie, a všetkým ktorí prispeli rukou k dielu a k dobrej nálade.

Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore:  

 nafta     spp

Napísala: Zuzana Caunerová