nafta

 

Hlavný predmet činnosti

  • Banská činnosť a činnosť vykonávaná banským spôsobom.
  • Vyhľadávanie a prieskum ložísk vyhradených nerastov.
  • Otvárka, príprava a dobývanie uhľovodíkov, ich úprava a zušľachťovanie.
  • Projektovanie a uskladňovanie uhľovodíkov a odpadov v podzemných a pozemných priestoroch.

 

Podporujeme

Oblasti podpory:

  1. Rozvoj a podpora vzdelávania
  2. Rozvoj a ochrana kultúrnych hodnôt
  3. Podpora športu
  4. Ochrana zdravia
  5. Podpora charitatívnych a sociálnych aktivít
  6. Iné